Ekspertyzy zbiorników stalowych

Ekspertyzy zbiorników stalowych to rodzaj ekspertyz technicznych mających na celu określenie stanu technicznego zbiornika stalowego, oraz jego przydatności do dalszego użytkowania.

Ekspertyzy zbiorników stalowych zawierają:

  • przegląd oraz inwentaryzację uszkodzeń elementów zbiornika
  • ocenę i nieniszczący pomiar grubości elementów stalowych zbiornika
  • ocenę stanu technicznego połączeń spawanych, śrubowych oraz zabezpieczeń antykorozyjnych
  • ocenę stanu technicznego płyty fundamentowej
  • określenie trwałości obiektu
  • wytyczne remontowe i opracowanie sposobu naprawy i przyjęcie technologii naprawy

Dodatkowo podczas wykonywania ekspertyzy zbiorników żelbetowych możemy wykonać:

  • obliczenia sprawdzające  (w przypadku braku dokumentacji projektowej)
  • dokumentację projektową naprawy zbiornika