Ekspertyzy zbiorników żelbetowych

Ekspertyzy zbiorników żelbetowych to rodzaj ekspertyz technicznych mających na celu określenie stanu technicznego zbiornika żelbetowego, oraz jego przydatności do dalszego użytkowania.

Ekspertyzy zbiorników żelbetowych zawierają:

  • przegląd oraz inwentaryzację uszkodzeń elementów zbiornika
  • ocenę stanu technicznego płyty zbiornika, fundamentów, oraz ścian zbiornika
  • określenie trwałości obiektów
  • wykonanie obliczeń sprawdzających
  • wytyczne remontowe i opracowanie sposobu naprawy i przyjęcie technologii naprawy

Dodatkowo podczas wykonywania ekspertyzy zbiorników żelbetowych możemy wykonać:

  • dokumentację projektową naprawy zbiornika