Ekspertyzy kominów żelbetowych

Ekspertyzy kominów żelbetowych to rodzaj ekspertyz technicznych mających na celu określenie stanu technicznego komina żelbetowego, oraz jego przydatności do dalszego użytkowania.

Ekspertyzy kominów żelbetowych zawierają:

  • przegląd oraz inwentaryzację uszkodzeń elementów komina
  • ocenę stanu technicznego galerii oraz drabin stalowych
  • określenie trwałości obiektu
  • wytyczne remontowe i opracowanie sposobu naprawy i przyjęcie technologii naprawy

Dodatkowo podczas wykonywania ekspertyzy kominów żelbetowych możemy wykonać:

  • dokumentację projektową naprawy komina
  • obliczenia sprawdzające (w przypadku braku dokumentacji archiwalnej)