Ekspertyzy mykologiczno-budowlane

Ekspertyzy mykologiczno – budowlane to rodzaj ekspertyz budowlanuch obiektu w którym stwierdzono występowanie elementów organicznych. Ekspertyzy te niezbędne są też w przypadku renowacji zawilgoconego obiektu.

Podczas wykonywania ekspertyzy mykologiczno – budowlanych wykonywane są specjalistyczne badania laboratoryjne stwierdzające rodzaj występującego zagrzybienia wraz z jego identyfikacją.

Ekspertyzy mykologiczno – budowlane mają za zadanie określenie rodzaju występującego zagrzybienia w budynku, lub na elementach budowlanych, wraz z określeniem sposobu ich trwałego usunięcia.

Dodatkowo podczas wykonywania ekspertyz mykologiczno-budowlanych możemy wykonać:

  • inwentaryzację wielobranżową obiektu
  • szczegółowy kosztorys naprawy
  • wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej naprawy