Ekspertyzy budowlane

Ekspertyzy budowlane są to opracowania techniczne, których zadaniem jest określenie rodzaju stwierdzonych nieprawidłowości, określenie przyczyn ich powstania, oraz sposobu i kosztu ich skutecznej naprawy.

Rada FSNT NOT w Białymstoku wykonuje ekspertyzy budowlane z zakresu:

 • konstrukcji obiektów budowlanych
 • stanu technicznego obiektów budowlanych
 • stanu technicznego obiektów budowlanych zabytkowych
 • stanu technicznego wybranych elementów budynku
 • określenia nośności poszczególnych elementów budowlanych
 • sprawdzenia poprawności wykonania inwestycji z dokumentacją projektową
 • oceny jakości i poprawności wykonywanych robót budowlanych
 • sprawdzenia zastosowanych materiałów i ich jakości
 • wykonania badań jakości wytrzymałości betonu, stali, drewna, innych materiałów budowlanych
 • stanu technicznego instalacji wentylacji mechanicznej, grawitacyjnej oraz klimatyzacji
 • stanu technicznego instalacji wod-kan i c.o.
 • stanu technicznego instalacji elektrycznej oraz teleinformatycznej
 • wykonanie pomiarów natężenia hałasu
 • sprawdzenia izolacyjności przegród budowlanych
 • stanu technicznego dróg i mostów
 • określenia przyczyn pożaru oraz wyliczenie kosztów naprawy

Rada FSNT NOT w Białymstoku wykonuje wszystkie rodzaje ekspertyz niezbędne przy prowadzeniu sporu sądowego. Ekspertyzy te dodatkowo zawierają dokładnie wyliczone koszty usunięcia stwierdzonych wad (w przypadku standardowych ekspertyz wyliczenie wskaźnikowe, w przypadku ekspertyz do założenia sporu sądowego, wyliczenie kosztorysowe szczegółowe)

W czasie trwania sporu sądowego nasi rzeczoznawcy są do Państwa dyspozycji.

Dodatkowo podczas wykonywania ekspertyzy możemy wykonać:

 • inwentaryzację wielobranżową obiektu
 • weryfikację kosztorysów i rozliczenie robót budowlanych
 • sprawdzenie dokumentacji projektowej
 • wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej naprawy
 • wykonanie projektów wzmocnienia konstrukcji budowlanych