Przykładowe koszty

Koszty wykonania ekspertyz budowlanych i technicznych zaczynają się od 2500 PLN netto.

Na cenę wykonania ekspertyzy budowlanej mają wpływ następujące składniki:

 • rodzaj wykonywanej ekspertyzy
 • cel wykonywanej ekspertyzy
  - do celów prywatnych
  - do celów administracyjnych
  - do celów sądowych
 • termin wykonania ekspertyzy
 • rodzaj załączonego kosztorysu (wskaźnikowy / szczegółowy)
 • rodzaj wykonywanych badań laboratoryjnych oraz specjalistycznych
 • rodzaj i wielkość wykonywanych prac odkrywkowych
 • naprawa elementów po wykonaniu prac odkrywkowych
 • lokalizacja obiektu oraz ilość wyjazdów
 • ilość osób (w przypadku ekspertyz wielobranżowych)